Tisak letaka

Letak (flyer) najrasprostranjeniji je način tržišnog komuniciranja s potencijalnim kupcem/korisnikom.

Letci se najčešće koriste za oglašavanje proizvoda i događanja (popusti, specijalne ponude, najave događanja,koncerti…).

Zanimljivost: 80-tih godina prošlog stoljeća bilo je uobičajeno oglašavati na način da se letci bacaju iz aviona što bi danas ipak izazvalo kontra-efekt zbog razvijene ekološke svijesti…no, navika za oglašavanje letcima je ostala uz malo sofisticiranije načine dijeljena

Letke možemo tiskati na jednoj strani ili obostrano, presavijene ili pak prilagođenih oblika koristeći “štancu"

Minimalna količina letaka za narudžbu nije limitirana

Najčešće dimenzije:letak A4-210x297mm, letak A5-148x210mm, letak A6-105×148.5mm

about