Grafička priprema za tisak

Grafička priprema važan je korak do kvalitetnog tiska i uspješnog reklamnog materijala.

Nažalost, ako imate lošu pripremu ni najkvalitetniji tisak Vam neće pomoći da na kraju budete zadovoljni. Baš iz tog razloga mi, u Tiskari Aktuel, punu pažnju posvećujemo ovom prvom koraku na putu do kvalitetnog tiska.

Uz grafičku pripremu , također možemo Vam izraditi i osmisliti vizualni identitet tvrtke ili pojedinog događanja.

Grafičku pripremu možete nam dostaviti i sami, u nekom od standardnih zatvorenih formata.

Formati priprema:
.cdr, .ai, .pdf, .tiff, .eps

about